سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1401، جلد اول، شماره29

عنوان مقاله : تعیین اثرات انگيزاننده‌هاي شناختي بر وفاداري برند با در نظر گرفتن تعهد ارتباطي، رضايت برند و انگيزاننده‌هاي موثر (مورد مطالعه: کارکنان بيمه ايران شهر اصفهان)
نویسندگان : سعید محمدی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله