سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد دوم، شماره26

عنوان مقاله : باندلینگ استراتژیک؛ مفاهیم و کاربردها
نویسندگان : الهام عزیزی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله