سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395،جلداول،شماره3

عنوان مقاله : بررسی بسته بندی تنباکوی سنتی در کارخانه ساخت تنباکو
نویسندگان : محسن سخائی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و الویت بندی شاخص های عملکرد مالی بنگاه های تولیدی و ریخته گری قطعات با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره
نویسندگان : محمدجلالی ورنامخواستی، ثمین ناظم زاده
صفحات : 9-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر قیمت گذاری و زمان بندی کار کارگاهی-ارائه مثال موردی
نویسندگان : زهرا موحدی، عبدالله آقایی
صفحات : 20-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل ریاضی برای بهینه سازی مسئله مکان یابی تسهیلات و طراحی شبکه با در نظر گرفتن تراکم کمان ها
نویسندگان : حمیدرضا صانعیان، غلامعلی رئیسی اردلی
صفحات : 29-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان شرکت تقطیران
نویسندگان : محسن عبایی، سید محمد فاطمی نژاد، زینب جاری پور
صفحات : 40-48
دانلود اصل مقاله