سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد اول، شماره26

عنوان مقاله : بررسی تاثیر استرس شغلی بر رضایتمندی شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه انزل استان آذربایجان غربی
نویسندگان : مهرداد خاکزاد بناب ، شیرین باقرزاده محاسفی، علی حیدری
صفحات : 1_10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انسان‌شناسی و مردم‌نگاری
نویسندگان : محسن بختیارزاده
صفحات : 11-31
دانلود اصل مقاله