سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399،جلد اول، شماره22

عنوان مقاله : بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکار در نمایندگی های فروش شرکت سهامی بیمه در استان یزد
نویسندگان : رعنا امینیان، مهدی کبیری نائینی، مرضيه دهقاني زاده
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی الگوی مفهومی نوآوری خدمات بر اساس مدلسازی ساختاری- تفسیری در بانک
نویسندگان : ناصر فقهی فرهمند، بهروز امینی، سلیمان ایرانزاده
صفحات : 14-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سیر تحولات زندگی جامعه عشایری در ایران
نویسندگان : جلال یوسفی، محمدمهدی یوسفی
صفحات : 29-49
دانلود اصل مقاله