سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399،جلد اول، شماره21

عنوان مقاله : ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد
نویسندگان : ارسلان خانزاده، علیرضا ابراهیم پور، بهرام علیشیری، سید محسن بنی هاشمی، فیروز دیندار فرکوش
صفحات : 1-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی های رایانه ای در بهبود توانایی حل مسئله (مورد مطالعه: نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران 1398)
نویسندگان : بهنوش حامدعلی، تورج هاشمی
صفحات : 26-33
دانلود اصل مقاله