سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396،جلدسوم، ،شماره7

عنوان مقاله : ارزیابی و انتخاب بهترین الگو برای الویت بندی توالی عملیات در زمانبندی یک سیستم کارگاهی با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و روش تصمیم گیری چند شاخصه کوپراس
نویسندگان : داوود کرامتی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اجرای مدیریت ریسک منابع انسانی مطالعه موردی: دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
نویسندگان : پریسا شاه نظری، آرمینه کچوئیان، بهاره جهانشاهی، مرضیه براتلو، افشین لشگری
صفحات : 19-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چابکی و رفتار کارکنان
نویسندگان : مژگان جمیله، محمدرضا کاباران زاده، علیرضا رزقی رستمی
صفحات : 29-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات در شرایط عدم اطمینان
نویسندگان : عباس ادهم، زینب یوسف پور کرباسدهی
صفحات : 44-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
نویسندگان : عزیز حنیفی، رباب حملبرانی حقی
صفحات : 56-65
دانلود اصل مقاله