سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394،جلداول،شماره1

عنوان مقاله : تأثیر فلات زدگی شغلی بر تعهد عاطفی و دلبستگی به کار مورد مطالعه: کتابداران دانشگاهی کشور
نویسندگان : مرجان فیاضی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود فروش تولید در صنایع تولیدی با در نظر گرفتن سوابق فروش با رویکرد کنترل میانگین
نویسندگان : محمدرضا ترک
صفحات : 20-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چگونه عوامل مرتبط با تکنولوژی بر روش کسب آن تاثیر می گذارد؟
نویسندگان : آزیتا کرمی پور
صفحات : 29-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ارتباطات برند بر وفاداری: مطالعه نقش میانجی اعتبار برند و تصویر ذهنی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه
نویسندگان : سید مهدی الحسینی المدرسی، علیرضا ضیایی بیده
صفحات : 59-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و الویت بندی عوامل بیرونی کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب‌وکار با رویکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)
نویسندگان : سید محمد مسعود ناصریان، صادق شهبازی، عاطفه داوری، امیر حق بین
صفحات : 80-95
دانلود اصل مقاله