سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395،جلدسوم،شماره3

عنوان مقاله : تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث HSE با روشTripod-Beta(مطالعه موردی: پتروشیمی خارک)
نویسندگان : نصراله عبهر، مصطفی عباسی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری خرسندی کارکنان (مورد مطالعه: استانداری استان مرکزی)
نویسندگان : آمنه مالمیر، فیروزه عطاریان، داوود آذری
صفحات : 11-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در توسعه خدمات جدید در ورزش کودکان
نویسندگان : میترا هنرمند، محمد تقی پور، شهلا غلامی روچی، جلال عبدی، پیمان برزگر
صفحات : 27-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی و شایسته سالاری با استقاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی:برق منطقه ای هرمزگان)
نویسندگان : محبوبه حق ره
صفحات : 33-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و رتبه بندی اثر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:بیمه پاسارگاد)
نویسندگان : ناصر صفایی، زهراپور فراش
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله