سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلد سوم، شماره ۱۰

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین معنویت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنا ن اداری(مطالعه موردی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر درسال تحصیلی97-96)
نویسندگان : سلیم بلوچ، رضا فتح الله زاده هاچه سو
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبيين عملكرد شغلي مديران بر اساس هوش سازماني مدیران و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
نویسندگان : مسلم پيري زمانه، سیده نسرین نوشادی، مهران پیری
صفحات : 12-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عنصرشخصیت وشخصیت پردازی در حکایات جوامع الحکایات عوفی بر اساس الگوی کنشگران گریماس
نویسندگان : عالیه یوسف فام، فهیمه آرونی کاشانی
صفحات : 29-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی بکارگیری سیاستهای اقتصادی به منظور اصلاح الگوی مصرف در راستای توسعه مدیریت سبز
نویسندگان : امین شهرام، شبنم کرمی تیلکو
صفحات : 41-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وتحلیل ویژگی های کارآفرینان و نقش سازمان آموزش فنی وحرفه ای
نویسندگان : دکترغلامعلی احمدی، الهه فرّخ پور
صفحات : 61-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکرد بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام
نویسندگان : یکتا صمدی نیا، روح اله سهرابی، فؤاد مکوندی، وحید چناری
صفحات : 73-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی شرایط واسطه ای اخلاق حرفه ای در نظام قضایی (مورد مطالعه:دادگستری های غرب کشور)
نویسندگان : علی نصر اصفهانی، علی کاظمی، محمدتقی امینی، محمدحسین مشرف جوادی، یحیی یوسفی
صفحات : 90-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سزاگرایی در پرتو قوانین و مقررات کیفری ایران
نویسندگان : جلیل غرقی، احمد احمدی
صفحات : 99-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت تشویق و تنبیه در دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
نویسندگان : سیدعلی هاشمی خانعباسی، رضا نوروز ولاشدی
صفحات : 110-118
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت دانش و هوش سازمانی عاملی جهت بهبود وموفقیت پدافند غیر عامل
نویسندگان : فرشید نمامیان، وحید شفیعی پور
صفحات : 119-135
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي تأثير اشتغال بانوان بر تأخير سن ازدواج
نویسندگان : فهيمه ملك زاده، ليدا حيدري ورنامخواستی
صفحات : 136-143
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده سازی بازاریابی چریکی ( مورد مطالعه شرکت مهندسی مشاور پیشرو ارتباطات امواج )
نویسندگان : پروانه گلرد، علی کنعانی کاشانی
صفحات : 144-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعيين مكان مناسب براي احداث دهكده ژئو توريستي در استان همدان به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي( AHP)
نویسندگان : محمود صلحی، سينا صلحي
صفحات : 155-179
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعة تحقیقات بازاریابی اجتماعی در جهت کشف "چگونگی" رفتار مصرف کننده: کسب معرفت از طریق مردم شناسی ( قوم نگاری)
نویسندگان : فرشید نمامیان، مصطفی رضایی راد، وحید شفیعی پور
صفحات : 180-191
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جانشین پروری بعنوان رویکردی آینده نگر در سند چشم انداز 1404 مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی
نویسندگان : داود ابوالحسنی، مسعود قربانحسینی، مهدی عاطفی فردویی، سید مجید احدی شعار
صفحات : 192-202
دانلود اصل مقاله