سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلد سوم، شماره20

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی بازنمایی ورزش بانوان در شبکه های سوم و ورزش سیما با اینستاگرام
نویسندگان : مژگان خانقلی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کارآفرینی در سازمانهای یادگیرنده
نویسندگان : اسداله مهرآرا، فرهاد بابانژاد، محمد بهرامی، پیام تیرانداز
صفحات : 13-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر در تقویت مشارکت ذینفعان روستایی در مدیریت جامع حوضه آبخیز حبله رود در استان تهران
نویسندگان : حبیب اله مهدوی وفا، رحمان شریفی
صفحات : 24-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل انگیزش شغلی در کارکنان آموزش عالی بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ
نویسندگان : حامد علیزاده مقدم، محبوبه سلیمانپور عمران
صفحات : 32-54
دانلود اصل مقاله