سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلد دوم، شماره20

عنوان مقاله : راهکار های آموزش ارزش زندگی کردن به دانش آموزان
نویسندگان : فاطمه‌سادات توفیقی اصل، عاطفه‌ توفیقی اصل، سید برزو جمالیان‌زاده
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و مقایسه نقش مدیریت استراتژیک دانش بر بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه های سراسری تبریز، علوم پزشکی تبریز و آزاد اسلامی واحد تبریز
نویسندگان : رویا عینی محمدی
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش وضعیت اخلاق حرفه‌ای بر اساس مناطق شهر اصفهان از دیدگاه مدیران شهری
نویسندگان : زینب قربانی، علیرضا عندلیب، حسین ذبیحی
صفحات : 21-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزشهای اجتماعی، تغییرات اجتماعی و فرهنگ سازمانی
نویسندگان : یوسف خلیفه
صفحات : 42-48
دانلود اصل مقاله