سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399،جلد سوم، شماره19

عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری هم نوا و سرمایه معنوی با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس
نویسندگان : بهمن غلامی، معصومه عموزاده
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی و بررسی تبیین وضعیت و انواع تضمین های قراردادهای طرح های عمرانی و مشارکت عمومی و خصوصی شهرداری ها در شرایط عمومی پیمان
نویسندگان : شبنم کاردار
صفحات : 19-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر ورود به بازارهای بین الملل در شرکت های صادرکننده استان کردستان
نویسندگان : بهار براخاصی
صفحات : 33-45
دانلود اصل مقاله