سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلد سوم، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تأثیر نا اطمینانی محیطی و مدیریت استراتژیک (تفکر و برنامه‌ریزی(بر عملکرد شرکت )مورد مطالعه شرکت‌های ساختمانی شهر مشهد)
نویسندگان : سید محمد بدیعی خیرآبادی، مهران امیری
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نیازهای آموزشی خانواده های دارای افراد کم توان ذهنی
نویسندگان : میترا حسینی خرم، محمد نریمانی، فریده رضائی
صفحات : 18-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحي مدل سيستم مديريت عملکرد مربيان مهد کودک (مطالعه موردی: مهدکودک های ایران)
نویسندگان : ملوک طهماسبی
صفحات : 27-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش اثرگذاری مهارت های ارتباطی مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
نویسندگان : معصومه کارخانه، ملیحه گل زاده
صفحات : 39-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اخلاق کاری در اسلام: نقش انگیزه درونی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی و عملکرد شغلی(مورد مطالعه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان اردبیل)
نویسندگان : حسین رحیمی کلور، عباس نجفی پور تابستانق، رضا کاظم زاده
صفحات : 52-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رتبه بندي تأمین کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از روش درجة امكان خاكستري
نویسندگان : میلاد رضایی فرد
صفحات : 64-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي میزان فرسودگي شغلي منابع انسانی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نویسندگان : ملیحه گل زاده، معصومه کارخانه
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله