سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلد سوم، شماره18

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت سودآوری بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : فرشاد سلگی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط میان ویژگی شخصیتی نارسیستیک(خودشیفتگی) و دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه اول شهر اصفهان
نویسندگان : ندا کریمی، نرگس سعیدیان خوراسگانی
صفحات : 15-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و تبیین مدل بومی تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد
نویسندگان : تیمور ساعدی، داود کیاکجوری، بهزاد فرخ سرشت، سعید اسلامی
صفحات : 23-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ماهیت نظام حقوقی ملی کردن اراضی و اثرات آن بر تخریب منابع طبیعی در ایران
نویسندگان : حبیب اله مهدوی وفا، رحمان شریفی
صفحات : 32-40
دانلود اصل مقاله