سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398،جلدسوم، شماره15

عنوان مقاله : تفكر استراتژيك در سازمان ها
نویسندگان : امید آریانی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش و جایگاه رسانه در جنبش های اجتماعی نوین
نویسندگان : زهره محمدی، محمد پاوند پوری، محمد رحیم عیوضی
صفحات : 16-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش گروهک تروریستی داعش در تحول رابطۀ ایران و عراق
نویسندگان : زهرا عبادی، محمد رحیم عیوضی
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر هوش کسب و کار مدیران بر عملکرد مالی با تبیین نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: موسسات مالی شهر ایلام)
نویسندگان : میلاد حربی زاده
صفحات : 39-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قصیده «ارادة الحیاة» ابوالقاسم شابی و چگونگی تاثیر آن بر انقلاب مردمی تونس در سال2011
نویسندگان : حسن آرایش، احمد قاسمی، سید مسعود حاصلی مفرد
صفحات : 55-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي نقش محوري زنان در مسئوليت هاي مديريتي
نویسندگان : ثریا قاضی
صفحات : 65-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت اسلامی و ویژگی های اخلاقی مدیران ازمنظرقرآن و نهج البلاغه
نویسندگان : سیامک امینی، حسین حبیبی تبار
صفحات : 74-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه ی تاثیر وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده بر تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر شیراز)
نویسندگان : سارا باقری حقیقی، امان اله راه پیما
صفحات : 85-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر ظرفیت های جذب دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه
نویسندگان : شهرزاد غالیان، عباس جهان تاب نژاد
صفحات : 108-120
دانلود اصل مقاله