سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399،جلد دوم، شماره19

عنوان مقاله : بررسي نحوه بهبود بازدهي عملياتي در يك سيستم توليدي از طريق برنامه ریزی منابع انسانی
نویسندگان : حامد شاکریان، امامعلی ساعتی، محمدنظیر پرویز
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کمیته ریسک هیئت مدیره: رتبه بندی و عملکرد مالی شرکت بیمه
نویسندگان : مجید مرادی، زهرا مرادی، عباس مصباح
صفحات : 10-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر موهبت‌های کسب و کار بر عملکرد شرکت‌های زایشی
نویسندگان : به آفرین السادات دست سری، فردخت فریدی
صفحات : 30-44
دانلود اصل مقاله