سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلد دوم، شماره18

عنوان مقاله : تحلیل عملکرد مديريت كوچ و مرتع تشکل های عشايري استان تهران ( مطالعه موردی سامانه چهل بره زیست‌بوم لار- ورامین)
نویسندگان : رحمان شریفی، حبیب اله مهدوی وفا، ابراهیم فراهانی، علی محبی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل مدیریت کیفیت مدار و نقش آن در تشکیل مدیریت دانش در سازمانها بویژه آموزش و پرورش
نویسندگان : ندا کریمی
صفحات : 7-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی زمینه ها و استراتژی های مشارکت عمومی در شکل گیری خط مشی
نویسندگان : مهربان هادی پیکانی، فرزانه سفیددشتی
صفحات : 18-32
دانلود اصل مقاله