سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول ، شماره 11

عنوان مقاله : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت کشت و صنعت استان لرستان
نویسندگان : سید حسین مهدوی ، محمد جلال کمالی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش سرمایه فکری در عملکرد سازمانی با بهره‌گیری از مدل دانشگاه وسترن آنتاریو
نویسندگان : محمد هاشمی، لیلا قاسمی اسفهلان
صفحات : 10-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه الگوی ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای مدل تصمیم گیری MADM
نویسندگان : محمد هاشمی
صفحات : 24-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش معنوی، معنا در زندگی با نگرش به خیانت در زنان و مردان متاهل
نویسندگان : صبا بهروش
صفحات : 40-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط میان انتظارات مدیریت، منابع بلا استفاده، هزینه های تعدیل و مدیریت رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : الهه هاشمی
صفحات : 53-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر نوسانات درآمد بر مدیریت رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : الهه هاشمی
صفحات : 77-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و رابطه آن با انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی
نویسندگان : کلثوم کهریزی ، محمدامجد زبردست ، مریم جمشیدپور ، کمال خالق پناه
صفحات : 94-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر زمان‌بندی بازده مورد انتظار بازار بر بازده اضافی و عملکرد مالی بهینه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : دکتر محمد رضا عسگری، زهرا طالبی
صفحات : 110-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش میانجی فرسودگی شغلی در رابطه بین ارزش کاری و رفتار شهروندی سازمانی
نویسندگان : تورج حسن زاده ثمرین، صدیقه قائدی چوبری، فاطمه لیلی دوست
صفحات : 129-137
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی درسازمان ها
نویسندگان : مرضیه کریمی بهزاد ،حمیده اجاقی
صفحات : 138-149
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر استراتژي هاي توانمندسازي بر بهبود عملکرد مدیران جهاد کشاورزی استان قم
نویسندگان : داود ابوالحسنی ، محمد صالحی ، دکتر مسعود قربانحسینی ، سید مجید احدی شعار
صفحات : 150-167
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی دانش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای اعشناسایی دانش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در نظام آموزش ترکیبیضای هیأت علمی در نظام آموزش ترکیبی
نویسندگان : محمدرضا دارائی، علیرضا میرآخوری
صفحات : 168-192
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیرتاکتیک های مدیریت تصویرسازی بر سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان
نویسندگان : عباس علی بذرافشان، سعیده علیمحمدی، رضا زارعی
صفحات : 193-212
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي تاثير عوامل توليد ناب بر کيفيت محصولات (مورد مطالعه: تراکتورسازي تبريز)
نویسندگان : ياسرتوبه، فاطمه اسکندر
صفحات : 213-228
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر به کار گیری بیوریتمولوژی درسیستم نوبت کاری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان
نویسندگان : جمشید علی نسب ، سمر حافظی
صفحات : 229-239
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی پارادایم‌های فلسفی تئوری‌های رایج در پذیرش فن آوری اطلاعات و ارتباطات
نویسندگان : محمدعلی حسنی ، بهرام علیشیری
صفحات : 240-254
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی علل مهاجرت از استان ایلام به خارج از استان بر اساس الگوی جاذبه
نویسندگان : حشمت اله عسگری، احمد خانمحمديان
صفحات : 255-272
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بازاریابی درونی بر استراتژی های رقابتی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان البرز)
نویسندگان : صمد شفق، دکتر کیارش جهانپور
صفحات : 273-306
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی در بین کارکنان شهرداری شهر نیشابور
نویسندگان : حسین مهرآسا، حسن بلوچی، سپیده سمیع
صفحات : 307-323
دانلود اصل مقاله