سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلد دوم، شماره ۱۰

عنوان مقاله : تخمین تحرک جمعیتی از کشاورزی به صنعت؛ مورد مطالعه منطقه صنعتی پارس جنوبی
نویسندگان : سمیرا جابری، امید مهراب قوچانی، منصور غنیان
صفحات : 1_14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین استانداردهای اخلاق حرفه ای و روش تدریس با نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد شاهد و ایثارگر شهرستان بجنورد
نویسندگان : جواد کهن سال جاجرم ، محبوبه سلیمان پور عمران
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش رابطه ی بین ریسک نامطلوب با بازدهی اوراق بهادار (مورد مطالعه: صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : مهرانگیز خالدزاده، ‌محمدرضا عسگری، احمد اصلی زاده
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل رابطه بین محدودیت های مالی و اندازه شرکت با سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
نویسندگان : ابوالفضل طالبی، عباس خدادای، محمدرضا عسگری
صفحات : 41-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه انگیزش و استرس شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی
نویسندگان : محمد ممبینی، اسکندر حسین پور
صفحات : 52-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی موانع مشارکت اجتماعی زنان روستایی در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی:شهرستان ایوان)
نویسندگان : محمدجواد فتاحی، فرزانه منتیان، زینب نرگسی، منتهی بوعذار
صفحات : 61-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل علی روابط سازمان یادگیرنده و پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه ای هدف گرایی
نویسندگان : صدیقه قاسمی، سعید مظلومیان
صفحات : 75-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بهره وری در سازمان و کیفیت زندگی کاری
نویسندگان : حمید رضا موحدی زاده، مهنوش عابدینی
صفحات : 95-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت کشت و صنعت استان لرستان
نویسندگان : سید حسین مهدوی، محمد جلال کمالی
صفحات : 103-124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری اخلاقی با نشاط سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
نویسندگان : الیاس سالاری نیا، سنجر سلاجقه
صفحات : 125-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بين جامعه‌پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
نویسندگان : جمشيد ابراهيم پور، سيد عليرضا افشاني، حسين مظاهري
صفحات : 146-154
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین عوامل فردی، خانوادگی واقتصادی با تمایل روستاییان به مهاجرت
نویسندگان : تیمور عباسی، محمد حسن فطرس
صفحات : 155-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین مدیریت زمان و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
نویسندگان : محمدرضا مرادی، محمدصادق سعادت
صفحات : 173-184
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرگذاری عوامل سازمانی روی جنجال آفرینی کارکنان در اداره آب و فاضلاب شهرستان شوشتر
نویسندگان : یکتا صمدی نیا، زهرا مداح رودسری، باقر شاه محمدی سوماری
صفحات : 185-198
دانلود اصل مقاله