سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1401، جلد اول، شماره 30

عنوان مقاله : اولویت بندی و مؤلفه‌های مؤثر بر انتصابات مدیران با تأکید بر مدیریت استعداد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
نویسندگان : رشید تورجی، دکتر صمد جباری اصل، دکتر نوروز ایزدپناه
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه حق آموزش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ‏و اسناد حقوق بین المللی اسلامی
نویسندگان : دکتر عادل علی پور
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله