سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1400، جلددوم، شماره25

عنوان مقاله : تبیین اثر اوراق مشارکت اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد با تاکید بر بحران های مالی؛ رویکرد حد آستانه ای ملایم (STAR)
نویسندگان : خسرو عزیزی ، محمود محمود زاده ، خدیجه اسفندیار
صفحات : 1-17
دانلود اصل مقاله