سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد سوم، شماره24

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ترومای سازمانی بر قلدری سازمانی با نقش واسط کژتابی‌های مدیریتی (بررسی موردی یکی از سازمان های دولتی ایران)
نویسندگان : فرشته باقری، علی اصغری صارم
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله