سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد دوم، شماره24

عنوان مقاله : اثر بخشی معنا درمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا برافزایش امید به زندگی افراد سالمند پس از جراحی قلب
نویسندگان : زینب بریمانی، سید حوزه حسینی، اصغر نوروزی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و ارزیابی مولفه های علوم شهروندی در موقعیت یابی مکان های شهری: یک رویکرد کیفی
نویسندگان : فاطمه استکی اورگانی، محمد خندان
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی معنا درمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا برافزایش امید به زندگی افراد سالمند پس از جراحی قلب
نویسندگان : زینب بریمانی، سید حوزه حسینی، اصغر نوروزی
صفحات : 22-33
دانلود اصل مقاله