سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلد اول، شماره24

عنوان مقاله : بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با رشد مهارت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 4 استان تهران
نویسندگان : اشرف جبلی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحول در سازمان‌ها از منظر نگرش عاطفی، شناختی و رفتاری کارکنان به تغییر و جو نوآوری (مورد مطالعه یکی از بیمارستان های تهران)
نویسندگان : سادات حسینی
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله