سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400، جلد دوم، شماره23

عنوان مقاله : شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رفتار رمه ای سرمایه گذاران در بازار سرمایه
نویسندگان : سارا سادات میران
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل راهبردی صنعت مواد غذایی با استفاده از ابزار SWOT
نویسندگان : علیرضا میرعمادی، مرجان محمدیان، امید رضا قنادی اف
صفحات : 14-33
دانلود اصل مقاله