سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399،جلد سوم، شماره22

عنوان مقاله : مواضع اقتصادی و اجتماعی احزاب آمریکا نسبت به ایران از 1332 تا 1357
نویسندگان : فاطمه مرادی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی
نویسندگان : مهدیس نیک طبع
صفحات : 8-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدریس آنلاین و تحولات مدیریت مدرسه و کلاس ها
نویسندگان : محمد الماسی، مهنوش عابدینی
صفحات : 20-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سلامت روان جانبازان شهرستان قائمشهر
نویسندگان : رقیه چراغ پور خنکدار، سعیده پیشکار
صفحات : 31-40
دانلود اصل مقاله