سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399،جلد دوم، شماره22

عنوان مقاله : بررسی مفاهیم و کلیات استراتژی های آموزش مجازی
نویسندگان : جهانگیر قلی پور، ابراهیم آفتابی، رقیه قاسمی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش واسطه‌ای مبادله رهبر-عضو بر روابط نقض قرارداد روانی و فرسودگی عاطفی زنان و مردان شاغل در آموزش و پرورش مشگین شهر
نویسندگان : محمدمهدی میکائیلی، لیلا فرزانه خلفه لو، رامین فرزانه خلفه لو
صفحات : 11-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی –شهر اراک)
نویسندگان : پرستو اسلامی، سمانه شهبازی
صفحات : 24-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل اثر بخشی رفتارهای بدبینانه و مثبت گرا بر رفتار انحراف کاری
نویسندگان : ابراهیم علی محمدی، مهسا گهرنژاد
صفحات : 38-54
دانلود اصل مقاله