سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399،جلد سوم، شماره21

عنوان مقاله : بررسی تأثیر پذیرش فن آوری اطلاعات بر تولید دانش با نقش میانجی حمایت سازمانی
نویسندگان : امیر حسین محمد داودی، سید مجید احدی شعار، محمد رضا فاضلی، مهدی جانقلی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش مدیریت در توسعه فضای سبز شهری
نویسندگان : فرح اصل خداپسند، زهرا شوکتی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و بروز بزهکاری درکودکان
نویسندگان : معصومه حسن عباسی
صفحات : 8-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت جامعه
نویسندگان : دکتر جهانگیر قلی پور، دکتر فاطمه محمد پور، سهیل قلی پور
صفحات : 19-26
دانلود اصل مقاله