سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399،جلد دوم، شماره21

عنوان مقاله : تحلیل چالش های مدیریتی و برنامه ریزی حوضه آبخیز سد ماملو در استان تهران
نویسندگان : حبیب اله مهدوی وفا، رحمان شریفی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر عوامل شناختی موثر بر طلاق و طلاق عاطفی در بین زوجین متقاضی طلاق
نویسندگان : عباس نجفی‌پور تابستانق، لقمان ابراهیمی، الهام رحیمیان
صفحات : 16-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آثار درآمد های صادراتی بر تحولات رشد اقتصادی در ایران رویکرد علیت هایسائو
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه
صفحات : 26-38
دانلود اصل مقاله