سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399،جلد اول، شماره21

عنوان مقاله : ارائه الگوی همگرایی رسانه ها در شیوه ارائه پیام های تبلیغاتی با رویکرد جذب مخاطب بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد
نویسندگان : ارسلان خانزاده، علیرضا ابراهیم پور، بهرام علیشیری، سید محسن بنی هاشمی، فیروز دیندار فرکوش
صفحات : 1-25
دانلود اصل مقاله