سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395،جلدسوم، ،شماره6

عنوان مقاله : رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایتمندی از مهاجرت در شهرستان بهارستان
نویسندگان : حسین محمودیان، سعید مقدس
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط ابعاد پنج گانه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان
نویسندگان : بلال نظریان، احمد عیسی خانی
صفحات : 23-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بسترها و منابع گذران فراغت جوانان (مطالعۀ پیمایشی جوانان 18 تا 29 سال استان کردستان)
نویسندگان : امید قادرزاده، هیرش قادرزاده، حسین حسن پناه
صفحات : 35-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی انگیزه‌های خرید مصرف کنندگان ایرانی
نویسندگان : کامبیز حیدرزاده هنزائی، آزاده بهرامی جاه
صفحات : 60-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان از دیدگاه فراگیران در استانداری قزوین
نویسندگان : علی اکبر قهرمانی گلوزان، اعظم السادات مصطفوی
صفحات : 70-81
دانلود اصل مقاله