سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394،جلددوم، ،شماره1

عنوان مقاله : ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های رسانه‌ای
نویسندگان : سمانه آذرپور، محمد ابویی اردکان، آرین قلی پور
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت اثربخش پروژه های پیچیده در صنعت ارتباطات سیار ایران
نویسندگان : حسین خدایاری، مهران سپهری
صفحات : 23-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انتخاب جواب ارجح مسائل موازنه خط مونتاژ با کمک DEA
نویسندگان : لیلا کشوردوست ماسوله، فاطمه کشاورز گیلده
صفحات : 46-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ویژگی‌های رفتار مصرف کننده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: مرکز خدمات پس از فروش گروه بهمن
نویسندگان : فائزه خادم، محمد رحیم اسفیدانی، مهدی خادمی
صفحات : 63-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر مدیریت نوشتار و افشا بر عدم تقارن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : راضیه ره نورد
صفحات : 81-92
دانلود اصل مقاله