سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395،جلدسوم، ،شماره5

عنوان مقاله : هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر قابلیت چابکی در صنعت ساخت و ساز
نویسندگان : سمیه علوی، محمدعلوی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین بهره وری و مدل کسب و کار با میانجی گری مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت
نویسندگان : لیداحیدری، علی تقی زاده هرات، امیر عزیزی
صفحات : 22-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغا جاری)
نویسندگان : محمدرضا عسگری، انیسا شهباز
صفحات : 37-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : علی هوشمندنیا، علی اکبر نظری، شکوفه آذین مهر، محمدتقی پور
صفحات : 46-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل کلیدی مدیریت تغییر اثر بخش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی (دانشگاه های منطقه پنج کشوری)
نویسندگان : فخریه حمیدیان پور، یونس نادری
صفحات : 51-66
دانلود اصل مقاله