سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395،جلداول،شماره5

عنوان مقاله : بررسی اثر گذاری سواد مالی بر میزان مشارکت در بازار مشتقات
نویسندگان : محمدصادق روشندل، محمدجلیلی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه استراتژی مناسب نگهداری با استفاده از شبیه سازی با رویکرد پویایی سیستم: گامی در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه تعمیرات کارخانه ایمن ساخت پاسارگاد
نویسندگان : شیما یوسفی، امیر عزیزی
صفحات : 14-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : پیمان آهی تبار، محمدتقی پور، امید دبداب، داود عزیزی
صفحات : 33-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مزیت رقابتی
نویسندگان : سید مهدی سیدی
صفحات : 40-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مهم ترین عامل در ایجاد خطاهای کیفی خط تولید مطالعه موردی: شرکت دخانیات گیلان
نویسندگان : بختیار استادی، مهرداد صبوری ماسوله
صفحات : 53-67
دانلود اصل مقاله