سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلد اول، شماره20

عنوان مقاله : تأثیر مدیریت مدیران آموزشگاهی بر عملکرد نومعلمان دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان
نویسندگان : سیده طوبی دلداده، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش ذیحسابان دراجرای ماده 91 قانون محاسبات عمومی
نویسندگان : علی عفری، امید احمدی
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل زمینه ساز افزایش احتمال ارتکاب جرائم در بین جوانان کلانشهرها به روش داده بنیاد (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)
نویسندگان : اسکندرمومنی، شهرام نامی ملایی
صفحات : 27-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مدیریت مالی و اهمیت ارتقاء سطح دانش مالی افراد در جامعه
نویسندگان : دکتر جهانگیر قلی پور
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله