سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد سوم ، شماره 12

عنوان مقاله : منابع درآمدی شهرداری ها و لزوم ایجاد درآمدهای پایدار
نویسندگان : مریم برجعلی نوسی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و تحلیل ساختار سازمانی شهرداری ها و لزوم بازنگری آن
نویسندگان : شهریار باقری
صفحات : 13-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ابعاد و مولفه های پیشگیری ورزشی از بزهکاری نوجوانان و میزان اثربخشی آنها
نویسندگان : اکبر سلیمی
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و امکان‌سنجی افزایش سود شرکت‌های تابعه‌ی صنایع فولاد استان خوزستان بوسیله ایجاد سیستم حسابداری بهینه و واحد
نویسندگان : فریدون امیدی، محمد دیداری، بابک دارابی‌نژاد
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در آموزش و پرورش شهرستان جهرم
نویسندگان : پروین رزمجویی، مرضیه حسینی، محمدرضا غربی جهرمی، رضا زارعی
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيامدهاي تربيتي اجتماعي علامت های قیام امام مهدی(عج)
نویسندگان : آمنه رمه پرور
صفحات : 63-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی رویکردهای مختلف استراتژی پدیدارشناسی
نویسندگان : فریبا عادل اسکندانی، محمد بخت آزمای بناب
صفحات : 75-87
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی گزینش مدیران شایسته (موردمطالعه بانک ایران زمین)
نویسندگان : محمدرضا ادبی، سیدعبدا... سجادی جاغرق، عباس خورشیدی، محمودرضا اسفندیار
صفحات : 88-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پارادایم حاکم بر ولایت فقیه یا ولایت فقیه حاکم بر پارادایم
نویسندگان : محسن پاک پرور، محمدمهدی پرهیزگار
صفحات : 103-136
دانلود اصل مقاله