سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398،جلدسوم، شماره15

عنوان مقاله : مشارکت عمومی در چین: شهرنشینی پایدار و حاکمیت
نویسندگان : برت انسرینک، جپ کوپینجان، پژوهشگر و مترجم: حسین حسنی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تفكر استراتژيك در سازمان ها
نویسندگان : امید آریانی
صفحات : 17-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش و جایگاه رسانه در جنبش های اجتماعی نوین
نویسندگان : زهره محمدی، محمد پاوند پوری، محمد رحیم عیوضی
صفحات : 33-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش گروهک تروریستی داعش در تحول رابطۀ ایران و عراق
نویسندگان : زهرا عبادی، محمد رحیم عیوضی
صفحات : 48-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر هوش کسب و کار مدیران بر عملکرد مالی با تبیین نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: موسسات مالی شهر ایلام)
نویسندگان : میلاد حربی زاده
صفحات : 59-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قصیده «ارادة الحیاة» ابوالقاسم شابی و چگونگی تاثیر آن بر انقلاب مردمی تونس در سال2011
نویسندگان : حسن آرایش، احمد قاسمی، سید مسعود حاصلی مفرد
صفحات : 78-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي نقش محوري زنان در مسئوليت هاي مديريتي
نویسندگان : ثریا قاضی
صفحات : 89-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت اسلامی و ویژگی های اخلاقی مدیران ازمنظرقرآن ونهج البلاغه
نویسندگان : سیامک امینی، حسین حبیبی تبار
صفحات : 99-113
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه ی تاثیر وجه مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزش اجتماعی ادراک شده بر تغییر هزینه و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر شیراز)
نویسندگان : سارا باقری حقیقی، امان اله راه پیما
صفحات : 114-136
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر ظرفیت های جذب دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد نوآورانه
نویسندگان : شهرزاد غالیان، عباس جهان تاب نژاد
صفحات : 137-151
دانلود اصل مقاله