سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398،جلد دوم، شماره15

عنوان مقاله : الگوی ساختاری تاثیر رهبری اخلاقی بر آوای سازمانی شرکت انتقال برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با تاکید بر نقش میانجی جو سکوت سازمانی
نویسندگان : سید امیرحسین شفیعی، سیده خدیجه معافی مدنی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آثاراقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای آبخیزداری در مشارکت و رضایتمندی روستاییان حوضه های تار و بار شهرستان دماوند
نویسندگان : حبیب اله مهدوی وفا
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازي کارکنان
نویسندگان : بی تا پارسا، سميه با با زاده، فرهنگ آبرومندی
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه یک شهرستان فومن
نویسندگان : علیرضا علمیه، بهمن رفیع زاده، هومن خان باباخانی
صفحات : 32-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل خطرساز روانی- خانوادگی پرخاشگری و گرایش به آن در بین دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر یاسوج
نویسندگان : زهرا کرمی، علی اکبر پیراسته مطلق، معصومه همتی نصرآباد سفلی، پروین محمدی
صفحات : 42-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین رقابتی بودن بازار محصول بر میزان افشای اجباری شرکت ها
نویسندگان : بهنام دهقان
صفحات : 49-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط گزارشهای حسابرسان با احتمال نکول تسهیلات اعطایی به مشتریان حقوق بانکی مطالعه موردی:"بانک‌های خصوصی و دولتی استان فارس"
نویسندگان : حمیده صفری قیری
صفحات : 64-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر مدل های کسب و کار الکترونیک
نویسندگان : سعید شهبازی، سید فرهاد حسینی
صفحات : 76-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان امور مالیاتی با اعتماد و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات بنگاه‌های کوچک اقتصادی استان همدان
نویسندگان : آرین افشاری، نرگس آهنگر، هوشنگ حیدریان
صفحات : 84-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان جهرم
نویسندگان : مهدی وارث، عاطفه ذوالقدر زاده، راضیه مهدی پور، آمنه فروردین
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله