سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلد اول، شماره18

عنوان مقاله : تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : صديقه سرابي نژاد، حبیب سرابی نژاد
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ابعاد مختلف اعتماد روی وفاداری با در نظر گرفتن نقش میانجی خیر خواهی و اعتباردر شرکت های خدماتی
نویسندگان : زهره آقامحمدی، شیرین آقامحمدی
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تنوع سازمانی (تنوع بین المللی) بر اقدامات پیشگیرانه از فرار مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسندگان : ناصر نجفی، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 27-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تنوع محصول بر اقدامات پیشگیرانه از فرار مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسندگان : ناصر نجفی، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 38-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین اندازه شرکت و نسبت سودآوری بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : فرشاد سلگی
صفحات : 49-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط میان ویژگی شخصیتی نارسیستیک(خودشیفتگی) و دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی در بین مدیران مدارس دخترانه متوسطه اول شهر اصفهان
نویسندگان : ندا کریمی، نرگس سعیدیان خوراسگانی
صفحات : 63-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و تبیین مدل بومی تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد
نویسندگان : تیمور ساعدی، داود کیاکجوری، بهزاد فرخ سرشت، سعید اسلامی
صفحات : 71-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ماهیت نظام حقوقی ملی کردن اراضی و اثرات آن بر تخریب منابع طبیعی در ایران
نویسندگان : حبیب اله مهدوی وفا، رحمان شریفی
صفحات : 80-88
دانلود اصل مقاله