سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلد اول، شماره18

عنوان مقاله : تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : صديقه سرابي نژاد، حبیب سرابی نژاد
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ابعاد مختلف اعتماد روی وفاداری با در نظر گرفتن نقش میانجی خیر خواهی و اعتباردر شرکت های خدماتی
نویسندگان : زهره آقامحمدی، شیرین آقامحمدی
صفحات : 13-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تنوع سازمانی (تنوع بین المللی) بر اقدامات پیشگیرانه از فرار مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسندگان : ناصر نجفی، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 27-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تنوع محصول بر اقدامات پیشگیرانه از فرار مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسندگان : ناصر نجفی، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 38-48
دانلود اصل مقاله