سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398،جلد اول، شماره17

عنوان مقاله : فراتحلیل رابطه آگاهی سیاسی ـ اجتماعی با مشارکت سیاسی
نویسندگان : حسن شجاعی ، حسین کمالوند
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی بر اجرای برنامه جانشین پروری با نقش تعدیل گری تجربه کاری کارکنان در شعب سازمان تامین اجتماعی شهر تبریز
نویسندگان : مریم پوریافر ، اکبر ولیزاده اوغانی
صفحات : 23-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی ( CAc ) بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی ( EIA )
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه
صفحات : 45- 60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه‎ی‌ هوش فرهنگی با سرمایه‌اجتماعی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد قم
نویسندگان : سید ضیاء امینی، داوود حسین زاده
صفحات : 73-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر راهبردهای بازرسی هوشمند مجازی بر عملکرد سازمان ها
نویسندگان : مسعود مرادی، کریم مرادی
صفحات : 84-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازاریابی داخلی، مفهوم، تعریف، اصول، سیر تکاملی و چارچوب بازاریابی داخلی
نویسندگان : مجتبی شاهنوشی فروشانی، فرزانه سفیددشتی
صفحات : 96-117
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی آیات تقلید از منظر تفسیر طبرسی در مجمع البیان
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، سیدحسن جلالی
صفحات : 118-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ارتقاء بهره‌وری سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی
نویسندگان : علی قهرمانی، صمد عالی
صفحات : 127-147
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت توسعه پایدار شهری با رویکردی بر اکولوژیکی شهرها
نویسندگان : جهانگیر قلی پور، فرح اصل خداپسند
صفحات : 148-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان( نمونه موردی دانشگاه کردستان)
نویسندگان : آذر شهری، کلثوم کهریزی، نسرین حبیبی
صفحات : 157-170
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر سودآوری شرکت ها برشدت مصرف انرژی
نویسندگان : امیرحسین محمدیار، فرید صفتی، علیرضا غیاثوند
صفحات : 171-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی موانع و عوامل توسعه کارآفرینی در نظریه ساخت یابی گیدنز (با تاکید بر نگاه تجار و سرمایه گذاران ایرانی در تهران و مقیم دبی)
نویسندگان : محمد مهدی عرب نژاد، علیرضا کلدی، حسین آقاجانی
صفحات : 188-196
دانلود اصل مقاله