سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398،جلد اول، شماره17

عنوان مقاله : فراتحلیل رابطه آگاهی سیاسی ـ اجتماعی با مشارکت سیاسی
نویسندگان : حسن شجاعی ، حسین کمالوند
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی بر اجرای برنامه جانشین پروری با نقش تعدیل گری تجربه کاری کارکنان در شعب سازمان تامین اجتماعی شهر تبریز
نویسندگان : مریم پوریافر ، اکبر ولیزاده اوغانی
صفحات : 23-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی ( CAc ) بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی ( EIA )
نویسندگان : مصطفی حیدری هراتمه
صفحات : 45- 60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر بروز رفتارهای انحرافی با نقش میانجیگری اعتماد سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان سازمان بهزیستی ؛ استان خراسان شمالی)
نویسندگان : وحید میرزایی، سهیلا روحانی
صفحات : 61-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه‎ی‌ هوش فرهنگی با سرمایه‌اجتماعی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد قم
نویسندگان : سید ضیاء امینی ، داوود حسین زاده
صفحات : 73-83
دانلود اصل مقاله