سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلد دوم، شماره16

عنوان مقاله : اثر بخشی روشهای جامعه پذیری ودرونی سازی آن درنوجوانان
نویسندگان : نعمت اله بابائی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر تجربیات بهبود بر بهزیستی ذهنی کارکنان هتل (مورد مطالعه: هتل عباسی اصفهان)
نویسندگان : اعظم حسین زاده، محمداسماعیل انصاری
صفحات : 14-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آزمون برازش مدل عوامل موثر بر افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت هاي بين المللي جهاني و المپیک
نویسندگان : امیر حسین آیت اللهی ، حسین پیمانی زاد ، حسن فهیم دوین
صفحات : 24-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای توانمندسازی کارکنان
نویسندگان : بهمن خسروی پور، زینب احمدیان ، حسنعلی کوره‌پز
صفحات : 31-38
دانلود اصل مقاله