سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1398،جلد اول، شماره15

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ارزش ویژه برند درک شده و پیامدهای ناشی از آن بر خرید آنلاین از شرکت دیجی کالا
نویسندگان : معصومه آینه، هایده نوری زاده، یعقوب محمودیان
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی رضایت مشتری و تجربه مشتری در ارتباط بین نوآوری و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان خوزستان)
نویسندگان : مهدی محمدی نسب، عبدالرحیم نوروزی، عباس بندزن
صفحات : 16-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحي مدل مديريت منابع انساني اثربخش مبتني بر فرهنگ سازماني ماموريتي در بخش دولتي ايران
نویسندگان : سيدمحمدرضا سبحاني پور، حسن زارعي متين، سيدمهدي الواني، غلامرضا جندقي
صفحات : 34-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش عوامل فردی و سازمانی بر میزان موفقیت شغلی بانوان شاغل در صنعت شهرستان اردبیل و اولویت بندی واحدهای سازمانی با مدل TOPSIS
نویسندگان : رضا بیگ زاده ننه کران، اکبر ولیزاده اوغانی
صفحات : 31-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش و تاثیر توانمندسازی مشتری بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و تکرار دریافت خرید (مطالعه موردی : بانک کشاورزی استان خوزستان)
نویسندگان : رسول ثانوی فرد، عبدالرحیم نوروزی، علیرضا شیدایی
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر نااطمینانی نرخ ارز و رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران
نویسندگان : سید هوشیار شیخ احمدی، محمد رضا بابایی سمیرمی
صفحات : 53-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر پاسخگویی بر عملکرد سازمانی استانداری همدان با میانجی شفاف سازی
نویسندگان : مسلم غلامی، رضا تقوایی
صفحات : 65-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر ارزش ویژه برند، هویت برند و وفاداری بر قصد خرید مجددمشتریان از صنعت کفش ورزشی
نویسندگان : عباس جهان تاب نژاد، شهزاد غالیان، ناهید شتاب بوشهری
صفحات : 77-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انتخاب مدیر منابع انسانی بر اساس روشEDAS در یک شرکت تولیدی
نویسندگان : علی حسین زاده، غلامعباس سیامر، اقبال محمدپور
صفحات : 97-105
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان اثرات اقتصادی خشکسالی بر زندگی کشاورزان بخش مرکزی یزد(دهستان فهرج-یزد)
نویسندگان : مهدیس شکوهی، محمدجواد کریمی زارچی
صفحات : 106-114
دانلود اصل مقاله