سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : بررسی تاثیرآموزش مفاهیم بیمه ای بر افزایش آگاهی بیمه ای دانش آموزان
نویسندگان : یوسف کشاورز، امیر اردیبهشت
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مدیریت سرمایه‎های فکری، هوش سازمانی، هوش هیجانی با چابکی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران)
نویسندگان : حسین باقریان فر
صفحات : 16-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر وضعیت مالی شرکت بر ارزش نهایی وجه نقد با توجه به فرصت های سرمایه گذاری
نویسندگان : فرهاد شاه‌ویسی، عاطفه مطیری
صفحات : 35-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط میان گزارشگری مالی و نقدینگی در شهرداری شیراز
نویسندگان : سجاد سلیمانی سروستانی، محبوبه زارع
صفحات : 53_67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی میزان وفاداری مشتریان بانک صادرات ایران براساس مولفه های هوش فرهنگی روسا و رضایت شغلی کارکنان بانکها
نویسندگان : آذرخالقی، محمدطاهری
صفحات : 68-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر نا اطمینانی محیطی و مدیریت استراتژیک (تفکر و برنامه‌ریزی(بر عملکرد شرکت )مورد مطالعه شرکت‌های ساختمانی شهر مشهد(
نویسندگان : سید محمد بدیعی خیرآبادی ، مهران امیری
صفحات : 77-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نیازهای آموزشی خانواده های دارای افراد کم توان ذهنی
نویسندگان : میترا حسینی خرم، محمد نریمانی، فریده رضائی
صفحات : 95-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحي مدل سيستم مديريت عملکرد مربيان مهد کودک (مطالعه موردی: مهدکودک های ایران)
نویسندگان : ملوک طهماسبی
صفحات : 104-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش اثرگذاری مهارت های ارتباطی مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
نویسندگان : معصومه کارخانه، ملیحه گل زاده
صفحات : 106-118
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اخلاق کاری در اسلام: نقش انگیزه درونی،رضایت شغلی،تعهدسازمانی و عملکرد شغلی(مورد مطالعه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان اردبیل)
نویسندگان : حسین رحیمی کلور، عباس نجفی پور تابستانق، رضا کاظم زاده
صفحات : 119-130
دانلود اصل مقاله