سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد دوم ، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی روش های نوین تامین مالی (روش های مبتنی بر بدهی) در بانک ملی ایران
نویسندگان : مجید مرادی، سید مصطفی شریفی هرمز
صفحات : 1-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه رضایت شغلی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان، رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی، موردمطالعه: نیروگاه رامین اهواز
نویسندگان : حمزه امین طهماسبی، حسین نصیرزاده
صفحات : 34-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : استاندارد سازی کیفیت خدمات در موسسات مالی از طریق تحلیل پوششی
نویسندگان : وحيد رنگریز
صفحات : 46-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عناصر اخلاقي و اجتماعي تشکیل دهنده ی ازدواج در سبک زندگی از دیدگاه قران وحدیث
نویسندگان : حسین جلائی نوبری، میر جعفر طباطبایی چهار برج
صفحات : 68-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ادراک از عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی (مکانیزمی جهت ارتقاء بهره وری) اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نویسندگان : محمدرحیم نجف زاده ، فرخ لقا نجف زاده
صفحات : 90-101
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دانشگاه کارآفرین در ایران: از رؤیا تا واقعیت
نویسندگان : فرشاد عامری فر ، کمال محمد زاده ، علی‌محمد سیاهی اتابکی
صفحات : 102-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيامدهاي تربيتي اجتماعي علامت¬های قیام امام مهدی(عج)
نویسندگان : آمنه رمه پرور
صفحات : 115-126
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی رویکردهای مختلف استراتژی پدیدارشناسی
نویسندگان : فریبا عادل اسکندانی ، محمد بخت آزمای بناب
صفحات : 127-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در آموزش و پرورش شهرستان جهرم
نویسندگان : پروین رزمجویی ، مرضیه حسینی ، محمدرضا غربی جهرمی ، رضا زارعی
صفحات : 140-151
دانلود اصل مقاله