سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد دوم ، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی روش های نوین تامین مالی (روش های مبتنی بر بدهی) در بانک ملی ایران
نویسندگان : مجید مرادی، سید مصطفی شریفی هرمز
صفحات : 1-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه رضایت شغلی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان، رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی، موردمطالعه: نیروگاه رامین اهواز
نویسندگان : حمزه امین طهماسبی، حسین نصیرزاده
صفحات : 34-45
دانلود اصل مقاله