سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول ، شماره 12

عنوان مقاله : نقش هوش های چندگانه بر استقرار سبک های مدیریت مشارکتی مطالعه موردی: مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران
نویسندگان : محمد برمه
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر دورکاری بر تحول سیستم اداری با نقش میانجی رضایت شغلی در استانداری کرمان
نویسندگان : اسمعیل کمالی فرد، دکتر مهدی یداللهی، سید مجید احدی شعار
صفحات : 14-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فرهنگ سخاوت از دیدگاه اسلام
نویسندگان : میثم دلیر، اسمعیل کمالی فرد
صفحات : 31-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تفاوت تراز نقدی برحسب کیفیت درآمد در شرکتهای فعال در بازار اصلی سرمایه
نویسندگان : عزیز گرد،حسین فیاضی
صفحات : 42-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ابقا مدیریتی و مدیریت سود
نویسندگان : عزیز گرد ، حسین فیاضی
صفحات : 57-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر سهولت و بهبود تدارکات و خرید خارجی کالا (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز فجر جم)
نویسندگان : محمد کریم صفی خانی محمد زاده، احمد عسکری
صفحات : 80-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش میانجی تشخیص فرصت های کارآفرینانه (مورد مطالعه: مدیران شهرک های صنعتی شهر کرمانشاه)
نویسندگان : فرانک قنبری، محمد تابان، اردشیر شیری
صفحات : 92-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی بر وضعیت های خرید سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز فجر جم)
نویسندگان : سید جلیل امینی،دکتر احمد عسکری
صفحات : 104-112
دانلود اصل مقاله