سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلد دوم، شماره ۱۰

عنوان مقاله : تخمین تحرک جمعیتی از کشاورزی به صنعت؛ مورد مطالعه منطقه صنعتی پارس جنوبی
نویسندگان : سمیرا جابری، امید مهراب قوچانی، منصور غنیان
صفحات : 1_14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین استانداردهای اخلاق حرفه ای و روش تدریس با نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد شاهد و ایثارگر شهرستان بجنورد
نویسندگان : جواد کهن سال جاجرم ، محبوبه سلیمان پور عمران
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سنجش رابطه ی بین ریسک نامطلوب با بازدهی اوراق بهادار (مورد مطالعه: صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)
نویسندگان : مهرانگیز خالدزاده، ‌محمدرضا عسگری، احمد اصلی زاده
صفحات : 24-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل رابطه بین محدودیت های مالی و اندازه شرکت با سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
نویسندگان : ابوالفضل طالبی، عباس خدادای، محمدرضا عسگری
صفحات : 41-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه انگیزش و استرس شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی
نویسندگان : محمد ممبینی، اسکندر حسین پور
صفحات : 52-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی موانع مشارکت اجتماعی زنان روستایی در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی:شهرستان ایوان)
نویسندگان : محمدجواد فتاحی، فرزانه منتیان، زینب نرگسی، منتهی بوعذار
صفحات : 74-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدل علی روابط سازمان یادگیرنده و پذیرش و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با نقش واسطه ای هدف گرایی
نویسندگان : صدیقه قاسمی، سعید مظلومیان
صفحات : 107_124
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بهره وری در سازمان و کیفیت زندگی کاری
نویسندگان : حمید رضا موحدی زاده، مهنوش عابدینی
صفحات : 125_133
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جانشین پروری بعنوان رویکردی آینده نگر در سند چشم انداز 1404 مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی
نویسندگان : داود ابوالحسنی، مسعود قربانحسینی، مهدی عاطفی فردویی، سید مجید احدی شعار
صفحات : 134-144
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت کشت و صنعت استان لرستان
نویسندگان : سید حسین مهدوی ، محمد جلال کمالی
صفحات : 145-153
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رهبری اخلاقی با نشاط سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
نویسندگان : الیاس سالاری نیا ، سنجر سلاجقه
صفحات : 154-166
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بين جامعه‌پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
نویسندگان : جمشيد ابراهيم پور، سيد عليرضا افشاني، حسين مظاهري
صفحات : 99-107
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بین عوامل فردی، خانوادگی واقتصادی با تمایل روستاییان به مهاجرت
نویسندگان : تیمور عباسی، محمد حسن فطرس
صفحات : 108-125
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین مدیریت زمان و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری
نویسندگان : محمدرضا مرادی، محمدصادق سعادت
صفحات : 126-137
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرگذاری عوامل سازمانی روی جنجال آفرینی کارکنان در اداره آب و فاضلاب شهرستان شوشتر
نویسندگان : یکتا صمدی نیا* ، زهرا مداح رودسری ، باقر شاه محمدی سوماری
صفحات : 138-151
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین معنویت سازمانی با خلاقیت و بهره وری کارکنا ن اداری(مطالعه موردی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر درسال تحصیلی97-96)
نویسندگان : سلیم بلوچ،رضا فتح الله زاده هاچه سو
صفحات : 152-164
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبيين عملكرد شغلي مديران بر اساس هوش سازماني مدیران و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
نویسندگان : مسلم پيري زمانه ،سیده نسرین نوشادی ، مهران پیری
صفحات : 165-180
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عنصرشخصیت وشخصیت پردازی در حکایات جوامع الحکایات عوفی بر اساس الگوی کنشگران گریماس
نویسندگان : عالیه یوسف فام ، فهیمه آرونی کاشانی
صفحات : 181-190
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی بکارگیری سیاستهای اقتصادی به منظور اصلاح الگوی مصرف در راستای توسعه مدیریت سبز
نویسندگان : امین شهرام، شبنم کرمی تیلکو
صفحات : 191-210
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وتحلیل ویژگی های کارآفرینان و نقش سازمان آموزش فنی وحرفه ای
نویسندگان : دکترغلامعلی احمدی، الهه فرّخ پور
صفحات : 211-221
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکرد بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام
نویسندگان : یکتا صمدی نیا، روح اله سهرابی، فؤاد مکوندی، وحید چناری
صفحات : 222-237
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی شرایط واسطه ای اخلاق حرفه ای در نظام قضایی (مورد مطالعه:دادگستری های غرب کشور)
نویسندگان : علی نصر اصفهانی، علی کاظمی، محمدتقی امینی، محمدحسین مشرف جوادی، یحیی یوسفی
صفحات : 238-247
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سزاگرایی در پرتو قوانین و مقررات کیفری ایران
نویسندگان : جلیل غرقی ، احمد احمدی
صفحات : 248-258
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت تشویق و تنبیه در دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
نویسندگان : سیدعلی هاشمی خانعباسی ، رضا نوروز ولاشدی
صفحات : 259-271
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت دانش و هوش سازمانی عاملی جهت بهبود وموفقیت پدافند غیر عامل
نویسندگان : فرشید نمامیان، وحید شفیعی پور
صفحات : 272-288
دانلود اصل مقاله