سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلددوم، شماره 9

عنوان مقاله : تحلیل ساختاری جوامع الحکایات عوفی بر اساس نظریه ی گریماس
نویسندگان : عالیه یوسف فام، فهیمه آرونی کاشانی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تنش های اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش های بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر بجنورد در سال 1392
نویسندگان : اکرم گازرانی، سیدمصطفی محسنی زاده، حسنیه رئوفیان، زهرا عبادی نژاد
صفحات : 11-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از بازاریابی شرکت های خودروسازی ایران خودرو ( مطالعه موردی گروه خودرو سازی ایران خودرو صحنه )
نویسندگان : فرشید خزاعی،جواد فعلی، فردین حافظی
صفحات : 20-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش شکاف نسلی در عصر حاضر
نویسندگان : مهری چنگی آشتیانی، صدیقه چنگی آشتیانی
صفحات : 31-39
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحقق حسابداری تعهدی بخش عمومی مسائل و چالش ها ی اصلی
نویسندگان : فاطمه صراف، مرضیه باجلان، حدیث خوانساری، گیتا سودی
صفحات : 40-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه الگوی مدیریت استراتژیک برای فضای سبز شهر تهران با روش AWOT (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 14)
نویسندگان : رخشاد حجازی ، محسن پارسا ، الهه ساداتی پور
صفحات : 46-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش مدیریت شهری و راهکارهای آن در جهت توسعه گردشگری پایدار ایران
نویسندگان : اکبر عبدالله زاده طرف، آرام خضرلو
صفحات : 62-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی فرهنگیان ازنظرفقهی وحقوقی
نویسندگان : محمد غلامعلی زاده، فاطمه حسین آبادی
صفحات : 75-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقايسه سرمایه روانشناختی زنان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
نویسندگان : رباب جلیز، آیت اله فتحی
صفحات : 83-91
دانلود اصل مقاله