سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلداول،شماره 9

عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی رجوع زوجه از هبه مهريه به زوج در فقه و حقوق ایران
نویسندگان : معصومه حسن عباسی، علی بابایی مهر
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيش بينی سهم اقتصاد گردشگري شهر تهران از توليد ناخالص داخلی تحت تاثير قانون منع ورود بدون روادید به ایالات متحده با رویکرد شبکه هاي عصبی
نویسندگان : شقایق باقري،محمد علی فتاح زاده،مجيد ابراهيمی
صفحات : 14-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل مدل های (روش های)تصمیم گیری در شرایط بحرانی در موسسات آموزش عالی( مطالعه موردی دانشگاه های پیام نور،آزاد و دولتی استان کرمانشاه)
نویسندگان : علی اکبر احمدی، فرشید خزاعی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی و قرض‌الحسنه
نویسندگان : امیرفریدنیا، سمیه ناصرامینی جلودار
صفحات : 37-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک(مطالعه موردی:بانک سپه شهرستان پارس آباد مغان)
نویسندگان : امیر فریدنیا، سمیه ناصر امینی جلودارلو
صفحات : 47-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برعزت نفس و کارکرد اجتماعی سلامت روانی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و مشاوران
نویسندگان : مهدی عامری، حمیده زالی، صفورا عرب
صفحات : 12-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه رشد اقتصادی بر نوسانات تجاری صنعت بیمه
نویسندگان : شقایق ضیایی
صفحات : 18-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت دانش در شهرداری های کشور (مطالعه موردی: شهرداری کرج)
نویسندگان : عباس خمسه، علی اسکندری
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستاری در پیوست نگاری اجتماعی- فرهنگی از روش شناسی تا اجرا
نویسندگان : رخشاد حجازی، زیبا طلایی زاده
صفحات : 45-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دموگرافی مسلمانان در اروپا و مناسبت آن با اسلام هراسی
نویسندگان : حسن آرایش، حسن شکوهی نسب، فرضعلی سالاری سردری
صفحات : 62-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 138-143
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت در تکنولوژی هوشمند سازی
نویسندگان : علی صابری
صفحات : 144-150
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بهبود فرایندهای کاری درسازمان با رویکرد مهندسی مجدد (BPR)
نویسندگان : محمدرضا جوکار، سید مجید احدی شعار
صفحات : 151-160
دانلود اصل مقاله