سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلداول،شماره 9

عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی رجوع زوجه از هبه مهريه به زوج در فقه و حقوق ایران
نویسندگان : معصومه حسن عباسی، علی بابایی مهر
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيش بينی سهم اقتصاد گردشگري شهر تهران از توليد ناخالص داخلی تحت تاثير قانون منع ورود بدون روادید به ایالات متحده با رویکرد شبکه هاي عصبی
نویسندگان : شقایق باقري،محمد علی فتاح زاده،مجيد ابراهيمی
صفحات : 14-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل مدل های (روش های)تصمیم گیری در شرایط بحرانی در موسسات آموزش عالی( مطالعه موردی دانشگاه های پیام نور،آزاد و دولتی استان کرمانشاه)
نویسندگان : علی اکبر احمدی، فرشید خزاعی
صفحات : 25-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بانکداری اخلاقی، بانکداری اسلامی و قرض‌الحسنه
نویسندگان : امیرفریدنیا، سمیه ناصرامینی جلودار
صفحات : 37-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب یک بانک(مطالعه موردی:بانک سپه شهرستان پارس آباد مغان)
نویسندگان : امیر فریدنیا، سمیه ناصر امینی جلودارلو
صفحات : 47-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دموگرافی مسلمانان در اروپا و مناسبت آن با اسلام هراسی
نویسندگان : حسن آرایش ،حسن شکوهی نسب ، فرضعلی سالاری سردری
صفحات : 64-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برعزت نفس و کارکرد اجتماعی سلامت روانی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و مشاوران
نویسندگان : مهدی عامری ، حمیده زالی ، صفورا عرب
صفحات : 80-86
دانلود اصل مقاله