سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلددوم، شماره8

عنوان مقاله : شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر خرد مدیریتی و سازمانی در سازمان‌های دولتی
نویسندگان : مرتضی مرادی، ایمان حکیمی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي نقش عوامل محیطی در توسعه قابلیت‌های بازاریابي و بهبود عملکرد: تبیین نقش میانجی جهت گیری‌های استراتژیک
نویسندگان : ایمان حکیمی
صفحات : 15-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازاریابی در دیوار، کنکاشی در ایده‌ها و افکار
نویسندگان : مصطفی جعفری، سید مهدی سید حمزه
صفحات : 31-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثرات شوک های قیمت نفت و شوک پولی بر بازار سهام در ایران
نویسندگان : مریم عباسی، محمدهاشم موسوی حقیقی
صفحات : 54-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین علل طلاق در مراجعین به اورژانس اجتماعی
نویسندگان : علی دشتگرد، سیمین صبیانی، زهرا عبادی نژاد، محمد هادی سروری، فاطمه محلی
صفحات : 70-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر گذاری اعتقادات مذهبی و فکری در ارتقاء سطح کیفی درسی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر کرج
نویسندگان : نادره بحری
صفحات : 76-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه توانمندسازي با اشتیاق شغلی کارکنان در سازمان‌هاي دولتي
نویسندگان : بلال پناهی
صفحات : 82-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلایل تفاوت های حسابداری ملی در سطح بین الملل
نویسندگان : رضا دانشور ُبنداری
صفحات : 95-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی ( مطالعه موردی سد داریان هورامان)
نویسندگان : کورش امینی، فرزاد ویسی، سعدی محمدی
صفحات : 107-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اولویت بندی راهکارهای دست یابی به معیارهای کلاس جهانی در حوزه R&D با استفاده از QFD فازی، مورد مطالعه: شرکت تولید باتری خودرو
نویسندگان : سید مهدی الحسینی المدرسی، فرانک صفری شاد، سمیه محمدی شاهیوردی
صفحات : 129-143
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) و سرانه های استاندارد شهری (مطالعه موردی: محلات B3، B4، B7، B8 شهر فولاد شهر)
نویسندگان : آرمین ریاحی سامانی
صفحات : 144-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی عوامل موثر در بروز کودک آزاری در کودکان سنین13- 5 سال در شهرستان جهرم
نویسندگان : فلور آزادگان جهرمی، فرانک آزادگان جهرمی
صفحات : 157-172
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و گردش داوطلبانه حسابرسان مستقل در بورس اوراق بهادار تهران: آزمون تجربی نظریه نمایندگی
نویسندگان : نیایش آقایی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 173-178
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین مؤلفه های داخلی نظام راهبری شرکتی و زمانبندی ارائه گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : اسماعیل فدایی وشکی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 179-185
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه نوع اظهارنظرهای تعدیل شده حسابرسان و کیفیت اقلام تعهدی سود در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : عباس شمسایی، عبدالصمد خلعتبری لیماکی
صفحات : 186-192
دانلود اصل مقاله